[flexy_breadcrumb]

Kao napredna inačica industrije 4.0, sljedivost proizvoda pruža skup digitalnih mehanizama koji temeljito opisuju i prate i upravljaju raznim procesima te omogućuju apsolutnu kontrolu kvalitete i drastično smanjuju mogućnost ljudske pogreške i neučinkovitosti proizvodnih procesa. Sustavi sljedivosti imaju tendenciju da se isprepliću kroz mnoge slojeve proizvodnih procesa, kako na fizičkoj tako i na digitalnoj razini, što implementaciju čini kompliciranim zadatkom.

Brand: PRIMARK
Tehnologija: AIDC, CIJ
Metoda: Sljedivost proizvoda

Sljedivost proizvoda

Sljedivost je širok koncept koji se bazično odnosi na samu identifikaciju objekta (proizvoda) ili radnih predmeta, a zahtijeva pristup svim informacijama kroz cjelokupan životni ciklus tog predmeta. Kako bi se isto postiglo, objektu se dodjeljuje jedinstvena identifikacijska oznaka na koju se vežu informacije o procesima, od samog početka „životnog vijeka“. Sljedivost je postala ključan alat za upravljanje rizicima i najviše prevladava u prehrambenoj, medicinskoj, elektroničkoj i automobilskoj industriji. Istraživanja su pokazala kako sljedivost proizvoda najviše prevladava u prehrambenoj industriji, a u industrijama kao što su automobilska i dr. koristi se za stvaranje fokusa na usklađenost i kvalitetu proizvodnog pogona.

U konačnici, sljedivost tvori skup alata koji omogućuju upravljanje životnim ciklusom proizvoda i upravljanjem rizicima. Ona igra ključnu ulogu Industriji 4.0 i pametnim tvornicama, a prilikom integracije s IoT uređajima postaje snažan alat. Izraz sljedivost zahtjeva obično se koristi u softverskoj industriji gdje se prate određene stavke, odnosni aspekti, a ne fizički objekti. IPC-1782 standard za elektroničku industriju podijelio je pojam sljedivosti u četiri razine: osnovnu, standardnu, naprednu i sveobuhvatnu.

Zašto je sljedivost važna?

Mnogi proizvođači na globalnoj razini prisiljeni su kontinuirano povećavati svoju učinkovitost i produktivnost, smanjujući troškove kako bi održali ili optimizirali profitabilnost. Povjerenje kupaca postaje sve važnija značajka za sve industrije te da bi se isto postiglo, proizvođači moraju jamčiti kvalitetu proizvoda u svakom trenutku. Softverska rješenja za sljedivost proizvoda nude pružaju alate koji omogućuju upravljanje kvalitetom, a samu kvalitetu često zahtijevaju i sami kupci u kontekstu raznih revizija i zakona.

Kada se spomene riječ ‘sljedivost’, prva asocijacija je povlačenje proizvoda. Bolje upravljanje opozivima jedna od ključnih prednosti rješenja za sljedivost. Sljedivost je ključna za brzo, učinkovito i jeftinije povlačenje proizvoda. Postavljanje odgovarajućeg rješenja može osigurati brzo lociranje i uklanjanje neispravnih ili nesigurnih proizvoda kako bi se zaštitila sigurnost krajnjeg korisnika, a također pomaže u sprječavanju povlačenja proizvoda koji se mogu izbjeći.

Sljedivost postoji već stoljećima, a digitalizirana je tek oko 1950. godine za primjenu na prehrambenim proizvoda kada je i nastao, odnosno izumljen crtični kod. 1994. godine sljedivost je prvi put standardizirana od strane Međunarodne organizacije kao ISO 8402:1994. Uvođenjem tehnologija Industrije 4.0, sljedivost postaje sve poželjnija za tvrtke diljem raznih industrija, a isto tako i propisana za pojedine industrije kroz zakonske regulative.

Koncept sljedivosti postoji već primjenjuje se od trinaestog stoljeća u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji zbog prevencije bolesti. Nacionalno i međunarodno zakonodavstvo propisalo je zahtjeve za sljedivost hrane kako bi se ublažili ovi problemi te za suzbijanje krivotvorina proizvoda, prvenstveno u farmaceutskoj i medicinskoj industriji. U farmaceutskoj, to se postiže označavanjem ambalaže, kapsula ili čestica unutar lijekova, dok se u medicinskoj industriji pretežito označavaju medicinski uređaji i instrumenti. Osim medicinske industrije, proizvodna industrija u zrakoplovstvu također je uvidjela potrebu za uvođenjem sljedivosti za praćenje i upravljanje proizvodima i procesima. Airbus od 2009. godine elektronički prati određene dijelove kroz cijeli životan ciklus, pomoću RFID oznaka. Sljedivost se također koristi i za praćenje raznih strojnih operacija kao što je CNC proizvodnja. Integracijsom sustava sljedivosti, postiže se pristup svim podacima o određenom objektu ili proizvodu, kao i svim njegovim proizvodnim procesima.

Postoje mnoge definicije koje se odnose na samu sljedivost, od kojih se mnoge nalaze u propisanim standardima i propisima prehrambene industrije i drugih. Moderna i univerzalna definicija glasi „Sljedivost proizvoda opisuje se kao sposobnost pristupa bilo kojoj ili skupu informacija koje se odnose na predmet koji se razmatra, tijekom cijelog životnog ciklusa, pomoću zabilježenih identifikacijskih oznaka“. Iako se neke terminologije razlikuju, postoje uobičajeni pojmovi koji se koriste kada se govori o sljedivost. Sljedivi objekti kao što je proizvod ili serija proizvoda nazivaju se sljedivi resursi, odnosno jedinica sljedivih resursa – TRU (Traceable Resource Unit). Sljedivost može biti pasivna ili aktivna. Pasivni sustav sljedivosti odnosi se isključivo na pružanje vidljivosti podataka, dok aktivni sustav sljedivosti definira optimizaciju procesa i omogućuje njihovu kontrolu kroz cijeli opskrbni lanac. Praćenje sljedivih resursa može biti uzvodno (vremenski) ili nizvodno (izvor). Obično se koriste dvije perspektive: unutarnja i vanjska sljedivost. Unutarnja ili interna sljedivost odnosi se na vođenje evidencije o jedinici sljedivog resursa unutar jednog proizvodnog procesa. Vanjska ili lančana sljedivost odnosi se na kretanje sljedivog resursa od proizvodnog pogona kroz cijeli opskrbni lanac. Uvođenje projekta sljedivosti u cijeli lanac opskrbe zahtijeva interakciju i uvođenje unutarnje i vanjske sjedivosti.

 • Sljedivost proizvoda – fizička lokacija proizvoda
 • Sljedivost procesa – vrsta, slijed i parametri procesa
 • Genetska sljedivost – genetski sastav, vrsta i podrijetlo proizvoda
 • Sljedivost ulaza – vrsta i podrijetlo materijala koji se koriste prilikom proizvodnog procesa, a izravno ne čine proizvod
 • Sljedivost bolesti – epidemiološka slika štetnih tvari i bakterija
 • Sljedivost mjerenja – podaci o mjerenju, rezultatima i ispitivanjima koja se vrše za pojedine proizvode

Temeljne značajke sustava sljedivosti

Svaka od navedenih značajki sadrži niz varijabli koje je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade sustava sljedivosti, odnosno prilikom implementacije i razvoja projekta sljedivosti.

 1. Identifikacija proizvoda – dimenzije, volumen, težina, površina, pakiranje, trošak, dužina životnog ciklusa i dr.
 2. Podaci za praćenje – oznaka/broj, tip, razina detaljnosti, dinamičnost, zahtjevi pohrane podataka, povjerljivost podataka i dr.
 3. Usmjeravanje proizvoda (proizvodni proces) – proizvodni ciklus, aktivnosti, vrijeme dobave, oprema, manualne operacije, automatske operacije, sustavi pohrane i dr.
 4. Oprema za automatsko označavanje i identifikaciju – proizvodni ciklus, aktivnosti, vrijeme dobave, oprema, manualne operacije, automatske operacije, sustavi pohrane i dr.

Potreba za uvođenjem sljedivosti

Sljedivost je konačnici alat za koji omogućuje upravljanje životnim ciklusom proizvoda i upravljanjem rizicima. Ona igra ključnu ulogu Industriji 4.0 i pametnim tvornicama, a prilikom integracije s IoT uređajima postaje snažan alat. Sustav upravljanja kvalitetom omogućuje:

 • Provjeru u kojoj je fazi proizvod prilikom samog procesa proizvodnje, pratite stanje od sirovine pa sve do gotovog proizvoda
 • Predviđanje i/ili dijagnostika problema vezanih uz kvalitetu proizvoda
 • Upravljanje zalihama
 • Prikupljanje informacija o proizvodu
 • Poboljšanje učinkovitosti proizvodnje
 • Uvećanu brzinu odgovora na opozive
 • Praćenje kapaciteta učinkovitosti opreme i strojeva (OEE) i ukupnu učinkovitu izvedbu opreme (TEEP)
 • Poboljšanje reputacije tvrtke/branda/proizvoda
 • Planiranje proizvodnih procesa

Želim znati više