Sljedivost proizvoda

Sljedivost proizvoda mogućnost je identifikacije i praćenja (engl. Track&Trace) sirovina, komponenata i gotovih proizvoda kroz cijeli opskrbni lanac. Sljedivost regulira ISO 8402 standard, koji ju definira kao sposobnost praćenja povijesti, primjene ili lokacije entiteta pomoću obilježenih identifikacijskih oznaka. Tvrtke koje primjenjuju sustave sljedivosti mogu pristupiti informacija kao što podrijetlo proizvoda, napomene o inspekciji, životni ciklus (proizvodnja), vrijeme koje je provedeno u svakoj radnoj stranici i odredište proizvoda.

Zaštita proizvoda

Zaštita proizvoda i pouzdano jamstvo sigurnosti prema krajnjem potrošaču presudno je za svako poslovanje. Zaštita marže, zadovoljstvo kupaca i razne zakonske regulacije zahtijevaju visoku razinu kontrole i praćenja proizvodnih procesa. Sljedivost brzo postaje važan dio proizvodnog procesa za tvrtke u različitim industrijama. Iako neki vjeruju da se odnosi samo na proizvode koji bi mogli biti opozvani, poput hrane, automobila ili zrakoplova, sljedivost bi trebala biti dio procesa svakog proizvođača.

Međunarodna organizacija GS1

Međunarodna organizacija GS1 bavi se unapređenjem učinkovitosti i omogućavanjem preglednosti opskrbnog lanca u svim sektorima. Organizacija izdaje standarde koje je potrebno slijediti, a primjenjuju se na globalnoj razini. Važniji standardi uključuju automatsku identifikaciju proizvoda, eCom, GDSN, EPCglobal i sljedivost proizvoda. GS1 nudi standarde za sljedivost proizvoda kako bi potakli unaprjeđenje poslovnih procesa.

Sustav sljedivosti zahtjeva sustave za identifikaciju koji omogućuju označavanje pojedinačnih proizvoda ili serija proizvoda. 

To uključuje upotrebu tehnologija za permanentno označavanje dijelova ili komponenata izradom crtičnih kodova, ID oznaka, RFID oznaka i dr. Tehnologije koje se obično koriste za permanentno označavanje uključuju laserske, tintne (engl. Ink Jet) i mehaničke sustave te sustave etiketiranja. Jednom kada komponenta ili proizvod započnu proizvodni proces, njegov se ID bilježi u stvarnom vremenu i prenosi u bazu podataka, uz informacije o proizvodnim procesima. Ovaj se postupak ponavlja kroz svaku radnu stanicu kojom proizvod prolazi stvarajući povijesni prikaz. Kada proizvod zabilježi cjelokupnu povijest prilikom proizvodnje, smatra se da je u potpunosti sljediv.

Opoziv proizvoda

Sljedivost je od vitalnog značaja za brzo i učinkovito reagiranje i povlačenje proizvoda. Opoziv je uklanjanje neispravnog proizvoda s tržišta, uključujući proizvode koji su distribuirani do krajnjeg potrošača.

Kontrola kvalitete

Kontrolom na visokoj razini koju pruža tijekom proizvodnog procesa, sljedivost potiče zrnastu kontrolu kvalitete. Ovaj je proces od velikog značaja u raznim industrijama kao što su automobilska industrija, proizvodnja hrane i dr.

Optimizacija

Proizvodni procesi često su karakterizirani otpadnim materijalom materijala. Primjenom sustava sljedivosti tvrtke mogu optimizirati svoje proizvodne procese kako bi omogućile učinkovitost i smanjile otpadni materijal.

Kvaliteta

Zahvaljujući sustavu sljedivosti tvrtke su u boljoj poziciji prilikom provedbe dodatnih mjera koje im pomažu pri predstavljanju proizvoda više kvalitet. Proizvođačima je u cilju predstaviti kvalitetan proizvod.

Praćenje proizvoda – Track and Trace

Nizvodno praćenje proizvoda

Nizvodno praćenje (engl. Downstream Tracing) omogućuje tvrtkama praćenje pojedinačnih kopija proizvoda ili serije kroz cijeli opskrbni lanca, odnosno od proizvođača do krajnjeg potrošača. Nizvodno praćenje proizvoda vrlo je bitno za proizvode koji su na bilo koji način povezani s jamstvom ili nude sami nude jamstvo (automobili, kućanski aparati i dr.). Ovaj je tip sljedivosti presudan za opoziv proizvoda. 

Uzvodno praćenje proizvoda

Uzvodno praćenje (engl. Upstream Tracing) omogućuje praćenje proizvoda od potrošača do proizvođača te čak i do dobavljača. Uzvodno praćenje odnosi se na praćenje proizvoda prema logističkom lancu, odnosno od potrošača do trgovca, dobavljača ili izvornog proizvođača. Tipičan primjer ovog tipa sljedivosti je industrija hrane koja se od 2005. godine mora pridržavati uredbe o sljedivosti prehrambenih proizvoda. Ovom se uredbom želi osigurati interes krajnjeg potrošača te da se u slučaju problema s određenom namirnicom izvornik može identificirati što je brže moguće. 

Vanjska sljedivost proizvoda

Vanjska sljedivost (engl. External Tracing) omogućuje povijesni prikaz polazišta gdje se proizvod nalazio, uvid u proizvodne procese koji su se odvijali nad određenom jedinicom proizvoda prije dolaska u objekt te njegovu odredišnu točku.

Unutarnja sljedivost proizvoda

Unutarnja sljedivost (engl. Internal Tracing) omogućuje praćenje proizvodnih napora unutar jednog ili više proizvodnih pogona. Vezana je uz vanjsku sljedivost proizvoda u proizvodnom i opskrbnom lancu. Velike tvrtke i organizacije s pogonima u više zemalja trebaju imati uvid u elemente i proizvode koji su obrađeni u određenim pogonima, ali i u proizvodne procese. Svaki proizvod ili serija proizvoda dobiva svoj identifikacijski broj, što omogućuje interno praćenje, a mogu mu se dodijeliti i druge informacije. Unutarnja sljedivost od velikog je značaja kada je riječ o upravljanju dijelovima koji se koriste, a mogu biti više puta upotrijebljeni (alat). Može ih se detaljno pratiti korištenjem identifikacijskih oznaka/serijskih brojeva.