Elektroindustrija bilježi snažan rast mikro-elektroničkih komponenata. Razvojem manjih komponenata dolazi i potreba za primjenom raznih tehnologija označavanja. Dijelove se označavaju kako bi se spriječilo krivotvorenje, poštivale zakonske regulative i omogućila sljedivost opskrbnog lanca. Dijelove poput tiskanih pločica (PCB), mikrokontrolera, konektora, staklenih vlakana, dioda, zaslona i kabela često treba označiti i kodirati. Budući da su ti dijelovi često tamne boje, dodatan je izazov osigurati čitljivost kodova, ujedno kada su na manjim stavkama potrebne izuzetno male veličine fonta.

Aplikacije

  • Kodiranje i označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda
  • Označavanje euro paleta EPAL
  • Izrada logističkih i transportnih etiketa SSCC GS1
  • Označavanje CE oznaka
  • Označavanje PCB pločica
  • Označavanje elektro-komponenata: mikrokontroleri, konektori, diode, kablovi
  • Označavanje CE oznake
  • Direktno označavanje dijelova i komponenata DPM