1. Home
 2. /
 3. Kemijska industrija

Označavanje i sljedivost proizvoda u kemijskoj industriji

Kodiranje i označavanje u kemijskoj industriji važno je za potrebe sljedivosti proizvoda i procesa, a ujedno je i izazovno s obzirom na uvjete rada kao što su promjenjive temperature, prašina ili vlaga. Takvi uvjeti rada zahtijevaju visokokvalitetno rješenje za označavanje i kodiranje, a također treba osigurati prianjanje tinte na glatkim plastifikatorima i zajamčiti postojanost koda i drugih ispisnih podataka. Naša rješenja zadovoljavaju sve uvjete propisanih zakona – CLP propis Europske unije nalaže razvrstavanje i označavanje tvari i smjesa simbolima opasnosti, brojevima, proizvodnim podacima ili informacijama za sljedivost.

Aplikacije

 • Kodiranje i označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda
 • Označavanje euro paleta EPAL
 • Izrada logističkih i transportnih etiketa SSCC GS1
 • Označavanje UFI koda-jedinstveni identifikator kemijske formule 
 • Označavanje  simbola opasnosti
 • Označavanje prema CLP uredbi za razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa 

Ispisni podaci

 • Serijalizacija proizvoda, Track & Trace (Sljedivost proizvoda)
 • CE oznake, SSC kod, GS1 DataBar
 • Dimenzije proizvoda, datum proizvodnje
 • Proizvoljni podaci (tekst), poštanski kodovi
 • Linearni kodovi: Kod-128, Kod-11, Kod-20f5, Kod-39, Kod-39 ASCII, Kod-93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI
 • Crtični kodovi (EAN/UPC): EAN-8, EAN-13, EAN-14,UPC-A, UPC-E, ITF-14
 • 2D kodovi: QR kod, DataMatrix, Aztec, Codablock-F, Crtični kod