Kodiranje i označavanje u kemijskoj industriji važno je za potrebe sljedivosti proizvoda i procesa, a ujedno je i izazovno s obzirom na uvjete rada kao što su promjenjive temperature, prašina ili vlaga. Takvi uvjeti rada zahtijevaju visokokvalitetno rješenje za označavanje i kodiranje, a također treba osigurati prianjanje tinte na glatkim plastifikatorima i zajamčiti postojanost koda i drugih ispisnih podataka. Naša rješenja zadovoljavaju sve uvjete propisanih zakona – CLP propis Europske unije nalaže razvrstavanje i označavanje tvari i smjesa simbolima opasnosti, brojevima, proizvodnim podacima ili informacijama za sljedivost.

Aplikacije

  • Kodiranje i označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda
  • Označavanje euro paleta EPAL
  • Izrada logističkih i transportnih etiketa SSCC GS1
  • Označavanje UFI koda-jedinstveni identifikator kemijske formule
  • Označavanje simbola opasnosti
  • Označavanje prema CLP uredbi za razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa