Proizvodne linije za pakiranje duhana ubrajaju se u najzahtjevnija okruženja za kodiranje, posebice zbog prašine koja se stvara tijekom procesa. Uz to, čistoća je najvažnija kako bi se osigurala kvaliteta i postojanost krajnjih proizvoda. Proizvođačima duhanskih proizvoda potrebna je fleksibilnost kako bi lako prilagodili ispisne podatke za pakiranje, specifične za pojedinu zemlju. Za potrebe duhanske industrije češće se koriste laserski sustavi označavanja, koji su otporniji na teže uvjete rada kako bi se osigurala sljedivost proizvoda. Također, higijenski uvjeti moraju biti zadovoljeni kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda.

Direktiva o duhanskim proizvodima (TPD) službeno je stupila na snagu 19. svibnja 2019. i utječe na sve organizacije u lancu opskrbe duhanom. Svi procesi koje se odvijaju u poslovanju moraju biti u potpunosti usklađeni s propisanim zakonom ili proizvođači moraju suočiti s financijskim i ekonomskim posljedicama. Svi proizvođači duhanskih proizvoda ili gospodarski subjekti koji su na bilo koji način povezani s opskrbnim lancem duhanskih proizvoda od trenutka proizvodnje do konačne isporuke maloprodaji moraju poštivati propisane zakone.

Aplikacije

  • Kodiranje i označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda
  • Označavanje euro paleta EPAL
  • Izrada logističkih i transportnih etiketa SSCC GS1
  • Označavanje CE oznaka
  • Označavanje Data Matrix koda na području podnožja proizvoda
  • Označavanje prema TPD direktivi
  • Označavanje proizvoda prema globalnom standardu za sljedivost proizvoda i procesa-GTS