Označavanje farmaceutskih i zdravstvenih proizvoda regulirano je na Europskoj i globalnoj razini kroz razne standarde. U ovim se industrijama označavanje koristi kao mjera protiv krivotvorenja i za potrebe sljedivosti proizvoda. Pakiranje medicinskih proizvoda, a i sami proizvodi zahtijevaju visoko-kvalitetno rješenje za označavanje promjenjivih podataka. Fokus je na čitljivosti i kontrastu, što je neophodno za sljedivost i poštivanje zakonskih zahtjeva. Zakonske regulative na globalnoj razini zahtijevaju od proizvođača označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda i blister pakiranja kako bi omogućili sljedivost proizvoda i zaštitu od krivotvorenja. Kod označavanja farmaceutskih proizvoda, vrlo je važna čitljivost, naročito kod ispisnih podataka koji mogu biti vrlo malo.

Aplikacije

  • Kodiranje i označavanje primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže proizvoda
  • Označavanje euro paleta EPAL
  • Izrada logističkih i transportnih etiketa SSCC GS1
  • Označavanje CE oznaka
  • Označavanje medicinskih pomagala i in-vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda-UDI sustav
  • Označavanje proizvoda sukladno s FMD direktivom i globalnom standardu za sljedivost proizvoda i procesa-GTS