1. Home
  2. /
  3. Rješenja
  4. /
  5. Tehnologije označavanja
  6. /
  7. Mehaničko označavanje

DotPeen tehnologija

Ova tehnologija omogućuje prilagodbu sustava na površinske nepravilnosti do 6 m, a sami sustavi sadrže više ubodnih pinova (2-8) što omogućuje brzo i precizno označavanje. Sustavi točkastog označavanja zadovoljavaju sve zahtjeve za kvalitetno označavanje metala, čelika, kamena, stakla, keramike, drva i drugih krutih materijala. Uređaji su kompaktni za integraciju na nove ili već postojeće proizvodne linije, kao i za samostalnu upotrebu. Osciliranje udarne igle i pomicanje x i y osi pokreće se pneumatskim ili elektroničkim pogonom. Ovisno o frekvenciji, označavanjem se može postići točkasti uzorak ili uzorak kontinuiranih linija koje su pogodne za izradu teksta, logotipa, 2D kodova i dr. Sila proizvedena označavanjem je zanemariva i ne oštećuje materijal.