RFID rješenja

Primark nudi cjelovita RFID rješenja za praćenje i analizu imovine, robe, inventara i drugih procesa koji se odvijaju u Vašem poslovanju. Koristeći RFID tehnologiju, praćenje imovine može se opisati kao automatizirani proces prikupljanja i upravljanja podataka te lociranja fizičke imovine koja sadrži RFID oznaku. Svaka RFID oznaka sadrži jedinstveni ID, koji karakterizira određenu imovinu, odnosno artikl, kao i sve informacije vezano uz isti. Ti podaci najčešće uključuju naziv i šifru artikla, stanje i količinu te lokaciju. 

RFID (Radio-Frequency Identification) je tehnologija koja koristi radio frekvenciju tako da razmjenjuje signale putem radio valova, što omogućuje razmjenu informacija između uređaja i hosta. RFID oznake neprestano pulsiraju radio valove kako bi RFID čitač prikupio informacije koje zaprima host računalo i pohranjuje u bazu podataka. Baza podataka može biti relacijska, centralizirana, u oblaku, NoSQL i dr (SQL, Oracle Database, MySQL, MS Azure SQL, Firebase-IoT).

Pohranjeni podaci prikazuju se unutar softvera koji je isporučen, no moguća je i razmjena te slanje informacija u ERP, SAP, PIM, CRM i druge sustave.

Na koji način funkcionira praćenje RFID imovine?

Primarne komponente koje se koriste prilikom izrade RFID rješenja uključuju RFID oznake (pasivne, aktivne ili polupasivne), antene, RFID čitače i odgovarajući softver (baza podataka). Postoji nekoliko faza praćenje, a mogu se podijeliti:

  1. Pohrana podataka u RFID oznaku, podaci sadrže EPC (Electronic Product Code) kod
  2. Antena identificira valove, odnosno signal koji odašilje RFID oznaka
  3. RFID čitač bežično je povezan s antenom i zaprima podatke koji su pohranjeni u RFID oznaci
  4. RFID čitač šalje podatke u bazu podataka, gdje su isti pohranjeni i obrađeni

Optimizacija troškova

Automatsko praćenje imovine i postupci prikupljanja podataka omogućuju primanje ažurnih informacija u stvarnom vremenu. Informacije se pohranjuju u sustav za praćenje imovine gdje je moguće pratiti i identificirati imovinu. Ovime se uklanja potreba za ručnim metodama praćenja, kao što su tablice.

Povrat ulaganja (ROI)

Uvođenje RFID sustava omogućuje pristup svim prihodima, bez obzira na količinu lokacija. Usporedno s drugim oblicima praćenja, RFID predstavlja dugoročno i isplativo rješenje. Niski troškovi održavanja omogućili su sektorima kao što su proizvodnja, logistika i maloprodaja porast ROI-a od 200%.

Zaštita imovine (RTLS)

Troškovi zamjene imovine koja je izgubljena ili ukradena mogu biti značajni za poslovanje. Implementacijom RFID čitača i antena, tvrtke mogu pratiti svu imovinu i zaprimati podatke o lokaciji u stvarnom vremenu. Osim što smanjuje troškove, RTLS također djeluje na području smanjenja ljudske interakcije prilikom ručnog procesa lociranja imovine.

Vrste RFID oznaka

  • Aktivne RFID oznake sadrže baterije i neprestano prenose signale. Koriste se za praćenje vozila u realnom vremenu te ovisno o frekvenciji, aktivne RFID oznake imaju raspon signala do 150 m.
  • Pasivne RFID oznake nemaju unutarnji izvor napajanja. Koriste se za praćenje inventara, upravljanjem lancem opskrbe i za kotrolu pristupa. Imaju duži životni vijek i slabiji signal usporedno s aktivnim oznakama.
  • Polupasivne RFID oznake koriste unutarnju bateriju za napajanje. Usporedno s aktivnim oznakama imaju kraći domet signala te se često koriste u blizini RFID čitača. Koriste se za praćenje procesa u okruženju (npr. temperatura).