Kako bi se zaštitili potrošači, zakonodavstvo EU -a zahtijeva da oznake na namirnicama označavaju sastojke, podrijetlo i svojstva proizvoda. 

Na naljepnicama moraju biti navedeni sljedeći podaci:

  • Opis prodaje: Proizvod mora biti jasno i objektivno opisan tako da je svakome razumljiv
  • Popis sastojaka: Podaci o sastojcima koji se nalaze u proizvodu moraju biti navedeni prema njihovom postotku težine – 14 najvažnijih alergena uvijek je označeno na popisu sastojaka
  • Količina punjenja: Količina proizvoda mora biti označena brojem komada, težinom u gramima ili kilogramima/mililitrima ili litrama
  • Rok valjanosti-do: Potrebno je navesti rok upotrebe, nakon kojeg hrana više nije prikladna za konzumaciju
  • Ime i adresa proizvođača, pakera ili prodavača 
  • Broj serije: Ovaj broj omogućuje da praćenje kada je i u kojoj seriji proizvod proizveden i pakiran
  • Nutritivno označavanje: svi zakonski potrebni nutritivni podaci moraju biti navedeni u tabličnom obliku
  • Oznaka cijene: Konačna cijena hrane mora biti navedena na pakiranju ili u blizini robe (npr. na polici), a za svu hranu koja se prodaje po težini ili volumenu mora se navesti i osnovna cijena (cijena po 100 g/ml ili po 1 kg/l).