[flexy_breadcrumb]

Izjava o odricanju odgovornosti / Disclaimer

Ova e-pošta kao i sadržani prilozi su povjerljivi i namijenjeni su isključivo osobi ili organizaciji na koju su naslovljeni. Ako ste greškom primili ovu poruku, molim Vas obavijestite svog sistem inženjera. Ako Vi niste osoba naslovljena kao primatelj ove poruke, ne smijete prosljeđivati, distribuirati ili kopirati ovu elektroničku poruku. Molimo Vas da odmah obavijestite zaposlenika PRIMARK d.o.o. od kojeg ste primili ovu elektroničku poruku ako ste ju greškom primili te ju odmah izbrišete iz Vašeg sistema. Ako Vi niste naznačeni kao primatelj ove elektroničke poruke obavještavamo Vas da je svako objavljivanje, umnožavanje, prosljeđivanje/distribucija ili poduzimanje bilo kakvih radnji povezanih sa sadržajem priloženih informacija najstrože zabranjeno. Razmjena podataka putem e-pošte ne može jamčiti sigurnost obzirom da njen sadržaj može biti presreten, izopačen, izgubljen, uništen, može stići kasno ili nepotpuno, ili sadržavati viruse. Primatelj stoga treba testirati ovu elektroničku poruku i sve njene priloge na prisutnost virusa. PRIMARK d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost uzrokovanu prijenosom virusa putem ove e-pošte, kao ni što ne preuzima odgovornost za pogreške ili propuste u njenom sadržaju koje mogu nastati prijenosom iste. Ako Vam je potrebna potvrda/ovjera molimo Vas da zatražite papirnatu inačicu ove poruke ili njenog sadržaja. Molimo Vas da primite na znanje da su svi stavovi ili mišljenja izražena u ovoj elektroničkoj poruci isključivo stavovi i mišljenja autora i ne moraju nužno predstavljati mišljenja i stavove PRIMARK d.o.o.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the system manager. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secured or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete or contain viruses. The recipient should therefore check this e-mail and any attachments for the presence of viruses. PRIMARK d.o.o. accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted via this e-mail, as well as for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version. Please note that any views or opinions presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company.