Rješenja za označavanje u kemijskoj industriji

Kodiranje i označavanje u kemijskoj industriji važno je za potrebe sljedivosti, a ujedno je i izazovno s obzirom na uvjete rada kao što su promjenjive temperature, prašina ili vlaga. Takvi uvjeti rada zahtijevaju visokokvalitetno rješenje za označavanje i kodiranje, a također treba osigurati prianjanje tinte na glatkim plastifikatorima i zajamčiti postojanost koda i drugih ispisnih podataka. Naša rješenja zadovoljavaju sve uvjete propisanih zakona – CLP propis Europske unije nalaže razvrstavanje i označavanje tvari i smjesa simbolima opasnosti, brojevima, proizvodnim podacima ili informacijama za sljedivost.

Označavanje ambalaže proizvoda

  • Oznake simbola opasnosti
  • Označavanje UFI koda – jedinstveni identifikator kemijske formule
  • Ispis podataka o šarži, datumu ili sljedivosti
  • Sigurno kodiranje i označavanje plastike, vrećica, metala ili kartona